Sản phẩm khuyến mãi
-15%
800,000 VND 680,000 VND
-7%
270,000 VND 250,000 VND
-12%
740,000 VND 650,000 VND
-53%
1,500,000 VND 700,000 VND
Máy đo huyết áp
-20%
350,000 VND 280,000 VND
-29%
350,000 VND 250,000 VND
-9%
550,000 VND 500,000 VND
Máy đo đường huyết
-74%
1,550,000 VND 400,000 VND
-53%
1,500,000 VND 700,000 VND
-28%
1,250,000 VND 900,000 VND
-50%
1,150,000 VND 580,000 VND
Máy xông mũi họng
-18%
500,000 VND 410,000 VND
-33%
700,000 VND 470,000 VND
-23%
650,000 VND 500,000 VND
-31%
1,000,000 VND 688,000 VND
0909635648