Máy điện tim 3 cần Advanced ECG-3F

25,000,000 VND 24,300,000 VND
Mô tả ngắn
0909635648